Privacy verklaring

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
Oefentherapie de Graaf & van Vulpen zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de
Telecommunicatiewet

 

Onze gegevens

Onze gegevens zijn:

Oefentherapie de Graaf & van Vulpen
Admiraal de Ruyterlaan 2a
1901 VV Castricum

KvK: Alkmaar 76011186

 

DEZE GEGEVEN VERZAMELEN WE

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd,
je hebt aangemeld voor een workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld,
een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of
diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Dit kunnen de volgende
gegevens zijn:
 Voor- en achternaam
 e-mailadres
 Telefoonnummer
 Website
 Bedrijfsnaam
 Straat en huisnummer
 Postcode en woonplaats
 KvK nummer
 IP-adres
 Btw nummer

 

MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
 Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van mails met tips die
soms ook een commercieel doel hebben en retargeting voor Facebook advertenties.
We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van
gratis documenten en het aanvragen van (gratis) workshops/trainingen, niet met
gegevens die via onze contactformulieren of informatie aanvragen zijn
binnengekomen zijn.
 Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een formulier voor een
offerteaanvraag en contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen
maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag. We slaan deze gegevens op in
ActiveCampaign en zullen je hier éénmalig een e-mail sturen om toestemming te
vragen om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens
aan het einde van elke maand verwijderd. Op de desbetreffende formulieren staat dit
ook aangegeven.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.